Kappen in Sloterpark stilgelegd

Kappen in Sloterpark stilgelegd

 

Half september 2017 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West besloten een second opinion te laten uitvoeren voor het Sloterpark. De gemeente zal vooraf met belangrijke stakeholders in gesprek gaan hierover.

Onafhankelijke beoordeling
Een expert geeft een onafhankelijke beoordeling over de gezondheid van de bomen waar voor Sloterpark Oost een kapvergunning was aangevraagd. Tot aan de resultaten van deze second opinion én de vaststelling van het definitieve plan voor het Sloterpark Oost heeft de gemeente het kappen vanwege groot onderhoud stilgelegd.

Nieuwe kapaanvraag
Voor zowel de oost- als de westzijde van het Sloterpark zijn de kapwerkzaamheden nu grotendeels stilgelegd. Ook de kapwerkzaamheden aan de noord-, west-, en zuidzijde waar een onherroepelijke kapvergunning voor is, liggen stil. Er wordt wel gesnoeid. Voor het oostelijk deel van het Sloterpark wordt een nieuwe kapaanvraag ingediend na vaststelling van het definitieve plan Sloterpark.

Zorgplicht
Uiteraard zal de gemeente, vanuit haar zorgplicht, wel die bomen kappen waarvoor een reëel veiligheidsrisico of besmettingsgevaar geldt. Kappen kan pas plaatsvinden na akkoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Van: https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterpark/nieuws-sloterpark/kappen-stilgelegd/ - 19 september 2017

 

Zie ook
*
Knooppunt Sloterplas - Een 'Stoer' Plan
*
Omwonenden boos om kap bomen Sloterpark
*
Plannen voor bomenkap in Sloterpark

 
Sloterplas