"We kappen liever niet"

"We kappen liever niet"

 

"Bomen kappen wordt steeds ingewikkelder eigenlijk." Bomenspecialist Hans Kaljee heeft het over de grote betrokkenheid van Amsterdammers bij de bomen in hun omgeving.

MRI-scan van een boom.

"Laat het helder zijn, wij kappen liever niet. Maar soms moet je een afweging maken tussen zaken zo divers als veiligheid, emotionele gehechtheid, stedelijke ontwikkeling en overlast. Het is daarom belangrijk transparant te zijn over je keuzes. Gelukkig zijn er ook steeds meer technieken waarmee we kunnen kijken of kap echt nodig is."

Bomenbeheerders kennen 'hun' bomen van top tot teen
Laan- en straatbomen worden één keer in de drie jaar beoordeeld. Bomen met een afwijking, die niet direct gevaarlijk is, worden jaarlijks gecontroleerd om ze goed te kunnen volgen. Kaljee: "Dit laten we doen door externe en gecertificeerde boomcontroleurs. Zij stellen een lijst op per boom: moeten takken worden verwijderd of zijn er echte problemen zoals aantastingen door  schimmels, waardoor de wortels van bomen ernstig zijn verzwakt?" De bomenbeheerders van de stadsdelen gaan aan de hand van deze lijsten aan de slag. Zij kennen 'hun' bomen van top tot teen.

Bomen krijgen MRI scan
Kaljee: "Soms doen we ook extra onderzoek. Zo laten we steeds vaker een 'MRI-scan' voor bomen doen. Zo zien we of een boom inwendig nog stevig genoeg is, of dat de boom vanbinnen ernstig is aangetast." Om de stabiliteit van bomen te onderzoeken wordt soms ook een stormproef gedaan. "Er wordt een kabel hoog in de boom bevestigd. We trekken aan de boom met een kracht die gelijk staat aan windkracht 6. Met supergevoelige bewegingssensoren meten we hoe ver de boom wijkt. Deze technieken worden niet zomaar toegepast. Er is dan vaak al sprake van een verslechterde conditie. Soms blijkt na zo'n onderzoek dat een boom nog 10 jaar kan blijven staan, maar wel met extra zorg."

Wanneer kappen?
De gemeente is erg zuinig op haar bomen en besteedt veel aandacht aan beheer en onderhoud. Soms valt het kappen helaas niet te voorkomen, bijvoorbeeld bij zieke bomen of bij bomen die de veiligheid in gevaar brengen. Ook is een stad als Amsterdam continu in ontwikkeling en dat heeft invloed op bomen. Toch mag zomaar kappen niet. Wanneer mag de gemeente nou kappen, en wanneer niet? Bekijk de infographic: Aanpak kappen, snoeien en herplanten (PDF, 268 kB).

Er komt altijd een boom terug
Kaljee: "In Amsterdam planten we altijd terug. Kan het niet op precies die locatie, dan planten we elders een boom terug. We planten meestal bomen terug van zo'n tien jaar oud, zo'n 10 cm dik." Het liefst zien bewoners nog grotere bomen terugkomen. "Dikke bomen terugplanten kan niet altijd. Een boom van 20  jaar oud kost al tussen de 5.000 en 10.000 euro. En op de boomkwekerijen waar we de bomen inkopen zijn lang niet alle bomen in dikke maten verkrijgbaar. Een boomkwekerij is geen supermarkt. En dan moet je met zo'n grote boom door de stad rijden, je kunt je voorstellen dat dat erg ingewikkeld is met alle obstakels, zoals bovenleidingen."

Amsterdam bomenstad
Amsterdam is een van de groenste steden van Europa. De stad heeft circa een miljoen bomen en is iepenhoofdstad van de wereld. Dat komt door de groene traditie van de stad: in de 16e eeuw was Amsterdam de eerste stad ter wereld waar op systematische wijze bomen werden aangeplant langs de grachten en straten. En sindsdien is de stad alleen maar groener geworden. Bij een eerste telling in 1875 stonden er nog maar 4.000 bomen in de stad. Zestig jaar later waren dat er al 40.000 en in 1975 had de gemeente 180.000 laan- en straatbomen in beheer. De laatste vijftig jaar zijn er bijna 100.000 bijgekomen. De gemeente wil dit bomenbestand op peil houden en heeft de compensatie- en herplantplicht vorig jaar geformaliseerd. Ook willen we meer gezonde bomen: er zijn veel bomen die meer groeiruimte nodig hebben.

Wilt u meer weten over vergunningen voor kap of snoeien, het terugplanten van bomen? Of weten hoe Amsterdam omgaat met de bestrijding van boomziektes zoals de iepziekte of de kastanjebloedingsziekte? Bekijk de boomziekten pagina.

Informatieavond kap Canadese populieren
Onlangs maakten we bekend dat er in het voorjaar 936 Canadese populieren worden vervangen. Alle informatie hierover leest u op www.amsterdam.nl/canadesepopulieren.

Meer informatie over bomen vindt u op www.amsterdam.nl/bomen.

Van: www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/we-kappen-liever/

 
Sloterplas