Reactie op Lovelandfestival 2010

 

Reactie op Lovelandfestival 2010

 

OPEN BRIEF

aan het Dagelijks Bestuur en de Raadsleden van Stadsdeel Nieuw-West

 

Amsterdam, 3 oktober 2010

 

Betreft: Loveland festival 14 augustus 2010


Geachte dames en heren,

Vergeleken met voorgaande jaren zijn de omwonenden van de plas, wat geluid betreft, minder op de proef gesteld. Wel waren de bassen van 11.00 uur 's morgens tot 11.00 uur ’s avonds om de hele plas te horen, gelukkig zonder trillingen. In stedelijk Osdorp was wel forse geluidsoverlast i.v.m. de noord-oostelijke wind. Maar de organisatoren lijken hun best gedaan te hebben om de house-dreun enigszins te beperken.

Ook is de parkeeroverlast minder geworden o.m. door het grasveld voor de Drijfsijs als fietsenstalling in te richten. Men heeft vrijkaarten verloot en korting op de toegang voor bewoners in de omgeving gegeven. Op het grote parkeiland waren de bosvakken afgeschermd om de nieuw beplante randen te sparen. Kortom Loveland oprichter Marnix Bal lijkt vastbesloten het volgende lustrum te halen.

Toch constateerden wij dat het festival weer meer ruimte van het park heeft ingenomen. De afzetting liep vorig jaar nog om het bosplantsoen,dit jaar aan de zuidkant van de heuvel met het Groot Landschap van Couzijn. Deze extra ruimte heeft men gebruikt voor de aanleg van een tweede toegang, de bevoorrading en de aanvoer van materialen. Daartoe is men een week voor het festival begonnen, met vrachtauto’s aangevoerde, zware ijzeren ritplaten op het grasveld om de heuvel te leggen.

Om de wateroverlast op het grote Parkeiland te bestrijden is eind 2007 drainage aangelegd en leek er verbetering gekomen te zijn. Het zodanig belasten van de drassige bodem lijkt ons contraproductief.

Onverminderd is onze ergernis over dit festival; het uitleveren van park en bewoners aan het geweld van dit commerciële bedrijf. De schade aan flora en fauna neemt ieder jaar toe. Vluchtende konijnen waren overal buiten de afzetting waar te nemen, vogels en vleermuizen zullen door twee nachten en een dag lichtflitsen ook een veilig heenkomen hebben gezocht. Het Rondje Sloterplas over het Grote Parkeiland was ruim een week afgesloten.

Wij hopen dat u, ons nieuwe bestuur, niet de Amsterdamse pretparktrend gaat volgen maar zal inzien dat ons kwetsbare park met zijn aanliggende bewoning niet verhuurd zou moeten worden voor massa-evenementen die geen meerwaarde hebben voor de bewoners van stadsdeel Nieuw-West.en ook niets toevoegen aan het imago van de Sloterplas, maar wel schade en overlast veroorzaken.

 

Met vriendelijke groeten

Mevrouw H. Haakma Wagenaar

voorzitter Vereniging Vrienden van de Sloterplas

 

 
Sloterplas