Info bomenkap Sloterpark

Info bomenkap Sloterpark

 

In de door ons georganiseerde bomenexcursie van juli 2010 is ons door medewerkers van de afdeling Groen & Openbare Ruimte van het stadsdeel uitgelegd dat, om de kwaliteit van de bomen te waarborgen, het noodzakelijk is dat er gedund moet worden. In aanvulling hierop ontvingen wij 3 februari jl. het volgende bericht van het stadsdeel:

De afdeling Beheer gaat komende week starten met het dunnen in bosvakken. Afgelopen week zijn er een aantal borden geplaatst.

Een aantal bomen is van een witte ring voorzien waar eerst al een witte stip op gezet was. Dit zal gefaseerd in overleg per een aantal vakken worden doorgezet.

Om rekening te houden met Flora en fauna is er afgesproken dat de werkzaamheden voor 1 april afgerond moeten zijn. De Flora en Fauna omstandigheden zullen door het stadsdeel gemonitord worden zodat de natuur minimale hinder van de dunning zal ondervinden, helaas helemaal zonder hinder is niet haalbaar.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen en of veranderingen in het geheel komen zal de afdeling Groen en Openbare Ruimte ons weer van nieuwe informatie voorzien. Mocht u meer willen weten dan kunt u contact opnemen met Hanno Klein van voornoemde afdeling.

 
Sloterplas