Bomen beschermen met bomenkap.nl

Bomen beschermen met bomenkap.nl

 

Stel je eens voor: na een dag hard werken kom je de straat in fietsen en alle bomen blijken gekapt. Waarom wist je dit niet eerder? Was het te voorkomen? De website www.bomenkap.nl biedt uitkomst.

Aanleiding
Sinds jaar en dag zijn de stadsdelen en de centrale stad verplicht om kapaanvragen te publiceren en burgers te informeren. De gemeente weet echter een groot deel van de Amsterdammers niet te bereiken. Neem bijvoorbeeld de wijkkrant, waarin de kapaanvragen gepubliceerd staan. Veel mensen lezen deze krant niet of hebben een nee-nee sticker, waardoor ze hem überhaupt niet ontvangen.

Een gewaarschuwd mens…
Milieucentrum Amsterdam wil met de nieuwe website de informatie over bomenkap beter ontsluiten en gedegen inspraak bevorderen. De site waarschuwt actief voor kap van bomen in de buurt en geeft advies op maat over wat je kunt doen om onnodig kappen te voorkomen. Per stadsdeel en per kapaanvraag kun je zien tot wanneer je nog een bezwaarschrift in kunt dienen.

Meld je aan!
Bomenkap.nl maakt het bijzonder gemakkelijk om op de hoogte te blijven van dreigende kapprocedures in je buurt. Op de website kun je je aanmelden met je postcode. Je ontvangt dan een waarschuwingmail als het stadsdeel of gemeente een kapprocedure start in jouw postcodegebied.

Hoe werkt het?
Milieucentrum Amsterdam haalt informatie over kapprocedures bij de stadsdelen vandaan. Daarnaast kan iedere Amsterdammer zelf kapprocedures invoeren op de site. De website maakt een dossier aan dat bij die procedure hoort. Dit dossier komt op een google-map te staan op de homepage van de site. Het dossier kun je aanvullen met handige informatie zoals de gemeentelijke plannen die bij de kapprocedure horen, foto’s van de betreffende boom of argumenten voor of tegen de kap.

Zorgvuldige belangenafweging
Een van de gedachten achter bomenkap.nl is om zorgvuldige belangenafweging bij bomenkwesties mogelijk te maken. Bomen nemen een belangrijke plaats in de stad in, maar mogen niet ten koste gaan van de veiligheid of overmatige hinder veroorzaken. Daarom richt de site zich op het voorkomen van onnodige bomenkap. Want helaas blijft het soms nodig een boom te kappen.

Zie: www.milieucentrumamsterdam.nl en www.bomenkap.nl

 
Sloterplas