Brief aan Deelraad over schadekwestie Sloterpark door Loveland

 

Brief aan Deelraad over schadekwestie Sloterpark door Loveland 

 

Amsterdam, 7 juni 2011

 

Geachte griffie,

 

Wij verzoeken u vriendelijk deze mail nog voor de vergadering van 8 juni door te sturen naar alle raadsleden en het DB van ons stadsdeel.

 

Bij uw agenda voor 8 juni ontving u een kopie van een schrijven van het DB aan onze vereniging, een antwoord op onze brief van 15 februari 2011 (zie bijlagen).

Het schrijven van het DB als antwoord op onze brief van 15 februari betreffende het Loveland Festival en Infinity vonden wij zeer  teleurstellend.

Er wordt niet ingegaan op een aantal bezwaren onzerzijds tegen de groei van met name het Loveland Festival. En dat betreft de jaarlijks toenemende schade aan het park. Het DB gaat in haar brief niet in op dit punt terwijl dat een wezenlijk onderdeel is van ons bezwaar tegen het festival.

 

Aan de hand van bijgaande foto’s van afgelopen zondag willen wij u laten zien dat nog steeds niet alle schade van vorig jaar is hersteld.

Foto 004: is genomen in het verlengde van de plek waar een tijdelijke brug was geplaatst voor het festival.

Foto 012: onder de ritplaten t.b.v. zware vrachtwagens komt alleen onkruid terug.

Foto 010: grasveld bij grote vleugelnootbomen  t.o. waterloop tussen zwembadeiland en grote parkeiland (stond tijdens Loveland onder water en is toen totaal bedekt met stro).

 Foto 009: afgereden hoek t.o. Laan van Verdienste.

 

Wij verzoeken u vriendelijk tijdens uw vergadering van 8 juni vragen te stellen over deze situatie en aan te dringen op het stopzetten van het Loveland Festival. De schade die jaarlijks wordt toegebracht in het park is absoluut ontoelaatbaar.

 

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas 

C. A. M. Stricker, secretaris

 

 

 

 

Antwoord DB op onze brief van 15/2/2011 betr. vergunning Loveland en Infinity Festival

 

>> Lees Verder

 
Sloterplas