Brief aan deelraad over heemtuin

Aan het Dagelijks Bestuur en de Raadsleden van

Stadsdeel Nieuw-West

Postbus  2003

1000 CA  Amsterdam

 

Amsterdam, 4 augustus 2011

 

Betreft: Heemtuin in het Sloterpark, westzijde

 

Geachte leden van het DB en de Stadsdeelraad,


Door het samenvoegen van de stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp heeft een reorganisatie van de diensten plaatsgevonden. Gelijktijdig moest er bezuinigd worden en zijn er keuzes gemaakt.


De informatie over de wijzigingen in het beheer van het Natuur Educatie gebied aan de westzijde van het park: t.w. De Heemtuin, NME centrum de Drijfsijs en de Natuurspeeltuin - in aanleg, baart ons grote zorgen.


Het NME-centrum en Heemtuin de Wiedijk, aan de oostzijde van het park, zijn onder de sector WOW (Werk, Onderwijs en Welzijn) geplaatst. Het NME-centrum de Drijfsijs, aan de westzijde van het park en de toekomstige naastgelegen Natuurspeeltuin vallen ook onder deze sector, terwijl de Heemtuin bij de Drijfsijs voortaan door de sector Groen en Openbare Ruimte beheerd gaat worden.
De functie van beheerder van Heemtuin en Drijfsijs is vervallen.


In de 36 jaar dat deze beheerder, William Frohn, in de Heemtuin werkzaam is geweest, heeft hij een prachtig landschap gebouwd met verschillende ecologische milieus en bijzondere planten, zoals de Schubwortel die in Nederland alleen nog in Limburg voorkwam. Daarvoor is een bijzondere deskundigheid vereist.


Verder heeft hij ook het Ruige Riet toegankelijk gemaakt en onderhouden, de Drijfsijs beheerd en advies gegeven bij de inrichting van de Natuurspeeltuin. Hij heeft kleur in het park gebracht met o.a. de blauwe Geranium en de gele Hondstand. Hij heeft bewoners, bezoekers en kinderen rondgeleid, cursussen gegeven en vrijwilligers begeleid en was daar voor iedereen het aanspreekpunt en een inspiratiebron.


De Heemtuin zal, eenmaal beheerd door de sector Groen met regulier onderhoud, soms door externe bedrijven, niet meer door een deskundige worden onderhouden en daardoor een zekere ondergang tegemoet gaan. Van de sector Groen en de externe bedrijven kan niet de bijzondere kennis en ervaring worden verwacht die voor het onderhoud van een heemtuin is vereist


Wanneer er, in plaats van een functie van alleen “gastheer” voor Natuurspeeltuin en Drijfsijs, een functie zou worden geschapen van (deskundig) beheerder van Heemtuin, Drijfsijs èn Natuurspeeltuin zou William Frohn zijn opvolger, een ecologisch natuurbeheerder, kunnen inwerken en kan de zo bijzondere Heemtuin worden behouden.


Overigens vinden wij het feit dat er in een nieuwe voorziening wordt geïnvesteerd terwijl de Heemtuin, de parel van het Sloterpark, wordt afgebroken, niet acceptabel.


Wij hopen dat u met ons inziet dat deze uitwerking van de reorganisatie tot een ongewenste ontwikkeling voor het Sloterpark leidt en verzoeken u deze uitwerking, zoals boven omschreven, aan te passen.


Graag willen wij in de tweede helft van september een gesprek hierover hebben met de portefeuillehouder voor het Sloterpark, dhr. De Wilt en zullen daartoe contact opnemen met het secretariaat.

 

Hoogachtend,


namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas


Harriet Haakma Wagenaar, voorzitter

 
Sloterplas