De Vereniging Vrienden van de Sloterplas (VVS) is op 4 juni 2003 te Amsterdam opgericht door een aantal actieve bewoners rond de Sloterplas, afkomstig uit de wijken Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Doel van de vereniging is op te komen voor het behoud en het versterken van het karakter van de Sloterplas en het Sloterpark zoals is ontworpen en uitgevoerd in het kader van het Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) van Cornelis van Eesteren uit 1934.

ONTWIKKELINGEN DE NIEUWE MEERVAART

Op 16 februari ontvingen wij de lang verwachtte Nota van Beantwoording.
Beantwoording van 161 Zienswijzen op het Ontwerp Stedenbouwkundig plan Osdorpplein fase 2 en de locatie voor de nieuwe Meervaart.
op 11 maart is er een informatiebijeenkomst inde Opgang aan de Pieter Calandlaan van 16.30tot21.00 uur.
over het programma en onze acties kunt u lezen in:

JAARVERGADERING 2024 OP 20 APRIL
Zet het vast in uw agenda!
De notulen van de ALV 2023 en een terugblik op 2023 vindt u hier:

ONTDEK NIEUW-WEST
De Vuilnisoproer in Nieuw-West nodigt u uit een wandeling in dit stadsdeel te maken en eventueel tegelijk wat vuilnis op te ruimen.
Voor de route en verdere informatie zie:

https://wijzijnnieuwwest.nl/project/10080/ontdek-nieuw-west

RuimRondjeSloterplas 30 maart

08.02.2024

Jan van der Borden, Voorzitter Vuilnisoproer NW

Binnenkort gaan we naar de zomertijd (30 maart) en altijd in het weekend dat de tijd “over” gaat wordt het RuimRondjeSloterplas georganiseerd van 14-16 uur. Ruim die middag in je gebruikelijke rondje met veel anderen je wandelpad schoon en doe over je wandeling een half uurtje langer. Dan gaat ons Sloterpark weer schoon de lente in. Na afloop wacht er soep of een drankje!

Lijkt je dat een leuk idee? Kom dan naar één van de twee vertrekpunten:

• De Natuurkamer, President Allendelaan 4, 1064 GW Amsterdam

• Scouting Phoenix, Christoffel Plantijngracht 5, 1065 DA Amsterdam

INFORMATIE OVER ONDERZOEK IN DE SLOTERPLAS

Tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst zijn de aanwezigen geïnformeerd over het onderzoek dat plaats vindt in de Sloterplas naar de effecten van eventuele toepassing van aquathermie voor verwarming woningen.
voor wie meer wilt weten of er niet was kun u gebruik maken van: |Informatie over dit project is te vinden op :

Onderzoek naar effect van TEO op het leven in oppervlaktewater | Waterschap AGV
Tzt zullen de onderzoeksresultaten ook hier geplaatst worden.

HERINRICHTING SPARRENBOSJE IN WESTELIJK DEEL VAN HET PARK

Op 6 februari ontvingen wij van de omgevingsmanager informatie over de werkzaamheden in 2 bospartijen in het Sloterpark:

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 3 FEBRUARI

Toelichting op programma en bereikbaarheid.

De ontvangst van de bijeenkomst is om 14.00 uur in de Duikelaar (watersportcentrum Slotermeer). De koffie en thee staat klaar.|
De entree is aan de kant van het Sloterstrand.
Om 14.10 zal de voorzitter een kort welkom heten en toelichting geven.

Om half 3 worden we verwacht bij de onderzoeklocatie van Waternet waar Jasper Stroom zal toelichten  wat de betekenis van het huidige onderzoek is. Na deze toelichting (ca 15.30) kunnen we toasten op 2024 en elkaar ontmoeten. De eindtijd is rond 5 uur.
De voorzitter zal dan kort ook iets zeggen over 2024 en wat we verwachten.

Enkele leden houden sociale media-accounts bij. De sociale accounts etaleren de pracht en de uitdagingen rondom het Sloterpark en de plas.

  1. X (voorheen Twitter)
  2. Instagram